SOS TV-ն սատիրայի վրա հիմնված երգիծական հաղորդաշար է, որը նպատակ է հետապնդում ներկայացնել 
Հայաստանում առկա խնդիրները դրանք վերարտադրելով սատիրայի հիման վրա ձևավորված պատկերների, 
խոսքի կամ այլ արտահայտչամիջոցների օգտագործմամբ: 
SOS TV-ն տեղական, շահույթ չհետապնդող նախաձեռնություն է, որը գործում է նույն գաղափարներն ու 
արժեքները կրող անհատների կամավորության հիման վրա: 
Այս պահին SOS TV-ի թիմը բաղկացած է հետևյալ անձնացից, 
հաղորդավար՝ Վիլեն Գայֆեջյան, մոնտաժ՝ Հայկ Խառատյան, Հայկ Բարսեղյան, նկարահանում, ձայնային օպերատոր, սցենար՝ Հայկ Բարսեղյան: