Հեղինակ՝
- Հայաստանի ոստիկանության գործունեությունը լուսաբանող տեսանյութեր, հասարակության իրավագիտակցության բարձրացմանը նպաստող սոցիալական հոլովակներ: