Հայաստանի ոստիկանության գործունեությունը լուսաբանող տեսանյութեր, հասարակության իրավագիտակցության բարձրացմանը նպաստող սոցիալական հոլովակներ:
Статус этой учетной записи - Принято